Το ράλι είναι αγώνες αυτοκινήτων μέσης ταχύτητας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και διαδρομή. Στα πλαίσια ενός τέτοιου είδους αγώνα ενδέχεται να υπάρχουν και ορισμένες επιμέρους ειδικές διαδρομές.

Η διεξαγωγή τους λαμβάνει χώρα εκτός αυτοκινητοδρόμων. Οι αγώνες μάλιστα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα με το είδος του οδοστρώματος. Στην μία περίπτωση διεξάγονται σε ασφαλτόδρομους ενώ στη δεύτερη περίπτωση σε χωματόδρομους. Αξίζει να αναφερθεί πως και στις δύο κατηγορίες αγώνων, η ταχύτητα καθορίζεται από τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια. Η υπέρβαση αυτών των ορίων δύναται να οδηγήσει σε επιβολή βαθμών ποινής.

Συμπληρωματικά με τις δύο κατηγορίες ράλι, διάκριση υπάρχει επίσης και στον τύπο των αγώνων. Αυτές χωρίζονται σε “απλές διαδρομές” και σε “ειδικές διαδρομές”. Οι απλές διαδρομές γίνονται σε δημόσιους δρόμους, ανοιχτούς στην κυκλοφορία. Αυτοί χρησιμοποιούνται είτε για να φτάσουν στην εκκίνηση της ειδικής διαδρομής είτε για να ενώσουν διάφορες ειδικές διαδρομές. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικές διαδρομές είναι κλειστές στην κυκλοφορία και πρέπει να καλυφθούν σε όσο μικρότερο χρόνο γίνεται.

Το πλήρωμα του αγωνιστικdriver and front passengerού οχήματος στα ράλι αποτελείται από δύο άτομα, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Όπως είναι λογικό, οι οδηγοί διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες οδήγησης. Οφείλουν να γνωρίζουν όχι μόνο πως η κάθε επιφάνεια δρόμου μπορεί ξεχωριστά να επηρεάσει τον αγώνα αλλά παράλληλα και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους σε ποικίλες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι).

Από την άλλη, η συνδρομή των συνοδηγών είναι καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. Σε αυτούς βασίζεται η ολοκλήρωση όλης της διαδρομής. Διαθέτουν έναν χιλιομετρητή και ένα βιβλίο με τη διαδρομή προκειμένου να ενημερώνουν τον οδηγό για οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του (απότομες στροφές, δέντρα, κόμβοι). Ακόμη ο ρόλος τους είναι και να ενημερώνουν για την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει οι οδηγοί να μπαίνουν στις στροφές.

Η διοργάνωση των αγώνων ράλι γίνεται είτε από αθλητικές λέσχες αυτοκινήτων είτε από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων (ΕΘ.Ε.Α.) είτε από την FIA, όταν πρόκειται για κάποιον διεθνή αγώνα. Νικητής του αγώνα είναι το πλήρωμα που θα έχει τον μικρότερο χρόνο στις ειδικές διαδρομές και τις λιγότερες ποινές χρόνου.